Μακεδονικό: Ενάντια στα εθνικά συμφέροντα η αδιαλλαξία

Δημοσιεύτηκε στο Capital.gr στις 8/02/2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το άρθρο επιχειρηματολογεί ότι μια στάση αδιαλλαξίας εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο και δεν προάγει τα εθνικά μας συμφέροντα. Επιπλέον, η περιχαράκωση πίσω από μια ανέφικτη θέση στερεί ουσιαστικά από τη χώρα μας την ευκαιρία να διαπραγματευτεί μια ρεαλιστική λύση, η οποία δεν πρόκειται να είναι ιδανική προφανώς, παρόλα αυτά όμως μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τα σημερινά δεδομένα, αποτρέποντας την πλήρη οικειοποίηση του ονόματος της Μακεδονίας, καθώς και μέρους της ελληνικής ιστορίας.

Continue reading

Advertisements
Posted in Greek | Tagged | Leave a comment

Μακεδονικό: Μια ψύχραιμη ανάλυση των προτάσεων Νίμιτς.

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Capital.gr στις 23/01/2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναλύονται οι 5 προτάσεις του κ. Νίμιτς για σύνθετη ονομασία με βάση τρία κριτήρια: (α) το διεθνές προηγούμενο που υπάρχει, (β) κατά πόσο εξασφαλίζεται σαφής οριοθέτηση και διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο χώρες, (γ) το ζήτημα της ταυτότητας και ποιές είναι οι προεκτάσεις που έχει η προτεινόμενη ονομασία.

Συνοπτικά, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να εμμείνει σε μια ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Πιο συγκεκριμένα, η ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» φαίνεται πως είναι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ο όρος «Νέα Μακεδονία» βασίζεται σε έναν χρονολογικό προσδιορισμό που έχει αμφίσημη ερμηνεία.

Continue reading

Posted in Greek | Tagged | Leave a comment

Μακεδονικό: Γιατί πρέπει να συμβιβαστεί η Ελλάδα, και υπό ποιές προϋποθέσεις

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Capital.gr στις 11/01/2018.

Γιατί πρέπει η Ελλάδα να συναινέσει σε μία λύση σύνθετης ονομασίας που θα συμπεριλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» ή παράγωγό του;

Η απάντηση είναι απλή. Το διεθνές status quo, όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία εικοσιπενταετία τουλάχιστον, είναι αρνητικό για τη χώρα μας· και ο μόνος τρόπος να βελτιώσει η Ελλάδα τα δεδομένα αυτά, είναι να καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να προωθήσει μια ρεαλιστική και βιώσιμη πρόταση.

Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Public Debt: reflections on the period 2012-2017

SUMMARY

In this article, I compare the restructuring of the Greek debt that took place in 2012 to the short-term relief measures, as confirmed in the Eurogroup of December 2016. On the one hand, in 2012 it was the nominal value of the debt that was restructured, presenting the largest reduction in sovereign debt worldwide in modern history. On the other hand, the recent short-term measures refer to an additional, conditional reduction in the present value of the debt and will only have a long-term effect.

In view of this analysis, I also raise some issues related to the Greek fiscal debt that have been discussed in the news.

Continue reading

Posted in English | Leave a comment

A national currency will not help Greece regain economic sovereignty

drachma

The Greek version of the article appeared in Capital.gr on June 20, 2018.

SUMMARY

In this article I explain why the return to a national currency is not going to remove the constraints that Greece currently faces regarding the formulation of economic policy. The main reasons are the difficulty of access to private markets in case of Grexit and the already huge debt the country owes. Greece must remain in the Eurozone and negotiate smaller fiscal surpluses. The main condition to succeed is to recover its lost credibility.

Continue reading

Posted in English | Leave a comment